ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ