Έργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ H Δήμαρχος Σκύδρας Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» Α.Μ. 02/2019 με προϋπολογισμό μαζί με Φ.Π.Α. 92.777,09 €. Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου «www.skydra.gr». Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται ή 10/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ.μ.και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται…