Ευρωπαικα Προγραμματα

 Europe                                            ESPA2020                                                                         

Ενταγμένο Έργο 1                                                                                                                                                   

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκύδρας - Link Περιφέρειας

Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει την ένταξη της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκύδρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5003258 (ΑΔΑ απόφασης ένταξης Ω6ΤΩ7ΛΛ-ΝΡΥ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 112.320,00 €.

ο Δήμος Σκύδρας προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Σκύδρας.
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σκύδρας το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφιαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το «Κέντρο Κοινότητας» είναι μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας.


Το ΚΚ θα λειτουργεί στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλής στο του πρώην Δημαρχείου Μενηϊδος από τη Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00-15:00 και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου
.

pdfΑπόφαση Ένταξης

pdfΤεχνικό Δελτίο

 

Ενταγμένο Έργο 2                                                                                                                                                

Κατασκευή Δεξαμενών ϋδρευσης τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σκύδρας - Link Περιφέρειας

Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει την ένταξη της πράξης «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σκύδρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002635 (ΑΔΑ απόφασης ένταξης ΨΞΙΕ7ΛΛ-ΖΒΞ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 1.217.175,80 €.

Η πράξη αφορά στην κατασκευή νέων σύγχρονων δεξαμενών ύδρευσης που θα εξυπηρετούν τις Τοπικές Κοινότητες Ανύδρου, Άσπρου, Δάφνης, Λιποχωρίου και Μανδάλου για περίοδο σχεδιασμού 40 ετών. Θα καταργηθούν οι υφιστάμενοι υδατόπυργοι και θα αντικατασταθούν με επίγειες διθάλαμες δεξαμενές ύδρευσης.

Με την κατασκευή του έργου αυτού επιτυγχάνεται ο ειδικός στόχος της βελτίωσης της διαχείρισης των υδάτινων πόρων τόσο προς την ποιότητα του διασφαλίζοντας την υγιεινή των δημοτών όσο και ως προς την επάρκεια του πόσιμου ύδατος εξαφανίζοντας τελείως απώλειες με την αναβάθμιση των υποδομών αποθήκευσης του.

pdfΑπόφαση Ένταξης

pdfΤεχνικό Δελτίο

Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει την υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σκύδρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002635 (ΑΔΑ απόφασης ένταξης ΨΞΙΕ7ΛΛ-ΖΒΞ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 544.063,62 €.

 pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf

 

 

Ενταγμένο Έργο 3                                                                                                                                               

Κατασκευή Δεξαμενών ϋδρευσης τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σκύδρας - Link Περιφέρειας

Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει την ένταξη της πράξης «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στις Τ.Κ. Ριζου και Καλυβιών Δήμου Σκύδρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5028228 (ΑΔΑ απόφασης ένταξης ΩΔΚ07ΛΛ-ΙΣΣ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 525.805,00 €.

Η πράξη αφορά στην κατασκευή νέων σύγχρονων δεξαμενών ύδρευσης που θα εξυπηρετούν τις Τοπικές Κοινότητες

Καλυβίων και Ριζού για περίοδο σχεδιασμού 40 ετών. Θα καταργηθούν οι υφιστάμενοι υδατόπυργοι και θα αντικατασταθούν με επίγειες διθάλαμες δεξαμενές ύδρευσης.

Με την κατασκευή του έργου αυτού επιτυγχάνεται ο ειδικός στόχος της βελτίωσης της διαχείρισης των υδάτινων πόρων τόσο προς την ποιότητα του διασφαλίζοντας την υγιεινή των δημοτών όσο και ως προς την επάρκεια του πόσιμου ύδατος εξαφανίζοντας τελείως απώλειες με την αναβάθμιση των υποδομών αποθήκευσης του.

pdfΑπόφαση Ένταξης

pdfΤεχνικό Δελτίο

 

Ενταγμένο Έργο 4                                                                                                                                               

Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου στέγασης του Γυμνασίου/Λυκείου Καλής, προϋπολογισμού 714.000,00 Ευρώ

Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει την ένταξη της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου στέγασης του Γυμνασίου / Λυκείου Καλής», με κωδικό ΟΠΣ 5029624 (ΑΔΑ απόφασης ένταξης ΩΨΘΤ7ΛΛ-Ν2Π) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό ένταξης 714.000,00 ευρώ.

Η πράξη αφορά στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο και Λύκειο Καλής, όπως θερμομόνωση τοίχων και οροφής, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, αντικατάσταση φωτιστικών με αντίστοιχα τύπου led, μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης, σύστημα αντιστάθμισης κεντρικής θέρμανσης και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη στέγη του κτιρίου.

Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του κτιρίου του Γυμνασίου/Λυκείου Καλής στην κατηγορία Β+ του ΚΕΝΑΚ με συνέπεια  να παρουσιάζει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

pdfΑπόφαση Ένταξης Πράξης

pdfΤεχνικό Δελτίο Πράξης

 

Ενταγμένο Έργο 5                                                                                                                                               

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου στέγασης του Δημοτικού σχολείου Σεβαστειανών, προϋπολογισμού 400.000,00 Ευρώ

Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει την ένταξη της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου στέγασης του Δημοτικού Σχολείου Σεβαστειανών», με κωδικό ΟΠΣ 5029867 (ΑΔΑ απόφασης ένταξης ΩΕ7Ι7ΛΛ-ΨΒΞ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό ένταξης 400.000,00 ευρώ.

Η πράξη αφορά στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Σεβαστειανών, όπως θερμομόνωση τοίχων και οροφής, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, αντικατάσταση φωτιστικών με αντίστοιχα τύπου led, μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης, σύστημα αντιστάθμισης κεντρικής θέρμανσης, αντικατάσταση των παλιών θερμαντικών σωμάτων με καινούρια νέας τεχνολογίας και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη στέγη του κτιρίου.

Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Σεβαστειανών στην κατηγορία Β+ του ΚΕΝΑΚ με συνέπεια να παρουσιάζει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

pdfΑπόφαση Ένταξης Πράξης

pdfΤεχνικό Δελτίο πράξης

 

Ενταγμένο Έργο 6                                                                                                                                               

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου στέγασης του 1ου Δημοτικού σχολείου Σκύδρας, προϋπολογισμού 642.000,00 Ευρώ

Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει την ένταξη της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου στέγασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας», με κωδικό ΟΠΣ 5029863 (ΑΔΑ απόφασης ένταξης ΩΘΛΒ7ΛΛ-ΕΤΩ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό ένταξης 642.000,00 ευρώ.

Η πράξη αφορά στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου όπου στεγάζεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας, όπως θερμομόνωση τοίχων και οροφής, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, αντικατάσταση φωτιστικών με αντίστοιχα τύπου led, μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης, σύστημα αντιστάθμισης κεντρικής θέρμανσης και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη στέγη του κτιρίου.

Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας στην κατηγορία Β+ του ΚΕΝΑΚ με συνέπεια  να παρουσιάζει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

 

pdfΑπόφαση Ένταξης πράξης

pdfTεχνικό Δελτίο Πράξης

 

Ενταγμένο Έργο 7                                                                                                                                               

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου στέγασης του Λυκείου Σκύδρας, προϋπολογισμού 572.000,00 Ευρώ

Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει την ένταξη της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου στέγασης του Λυκείου Σκύδρας», με κωδικό ΟΠΣ 5029861 (ΑΔΑ απόφασης ένταξης 7ΝΣ17ΛΛ-ΖΜΘ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό ένταξης 572.000,00 ευρώ.

Η πράξη αφορά στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου όπου στεγάζεται το Λύκειο Σκύδρας, όπως θερμομόνωση τοίχων και οροφής, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, αντικατάσταση φωτιστικών με αντίστοιχα τύπου led, μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης, σύστημα αντιστάθμισης κεντρικής θέρμανσης και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη στέγη του κτιρίου.

Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του κτιρίου του Λυκείου Σκύδρας στην κατηγορία Β+ του ΚΕΝΑΚ με συνέπεια  να παρουσιάζει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

 

pdfΑπόφαση Ένταξης Πράξης

pdfΤεχνικό Δελτίο Πράξης