Προυπολογισμός Παρελθόντων Ετών

Απολογιστικά

 

2015

 

Έκθεση Αποτελεσμάτων (pdfA Τριμηνιαία, pdfΒ Τριμηνιαία, pdfΓ Τριμηνιαία, pdfΔ Τριμηνιαία)

Ισολογισμός pdfΙσολογισμος 2015

 

 

2014

 

Έκθεση Αποτελεσμάτων ()

pdfΙσολογισμός

 

 

2013                                

 

Έκθεση Αποτελεσμάτων     (pdfΑ Τριμηναία, pdfΒ Τριμηνιαία)

Ισολογισμός

 

 

 

2012                                

 

Έκθεση Αποτελεσμάτων     (pdfΑ Τριμηνιαία, pdfΒ Τριμηνιαία, pdfΓ Τριμηνιαία, pdfΔ Τριμηνιαία)

Ισολογισμός

 

 

2011                                

 

Έκθεση Αποτελεσμάτων (pdfΑ και Β Τριμηνιαία, pdfΓ Τριμηνιαία, pdfΔ Τριμηνιαία)

Ισολογισμός

 

2010                               

 

pdfΈκθεση Αποτελεσμάτων

pdfΙσολογισμός

 

 

Προυπολογισμοί

Οικονομικό Έτος 2014

pdfΠρουπολογισμός 2014

Οικονομικό Έτος 2013

pdfΠρουπολογισμός 2013

 

Οικονομικό Έτος 2012

pdfΠρουπολογισμός 2012

 

Οικονομικό Έτος 2011

pdfΤριμηνιαία Έκθεση Α & Β Τριμήνου

zipΠρουπολογισμός Εξόδων

zipΠρουπολογισμός Εσόδων

zipΣυνοπτική κατάσταση Προυπολογισμού