Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1 - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2018 του Δήμου Σκύδρας -ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

 

xlsΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

xlsxΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

xlsxΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

xlsxΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ