Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

1.

Σύνδεσμος Δήμος Έδεσσας

Δήμος Έδεσσας

2.

Σύνδεσμος Δήμος Αλμωπίας

Δήμος Αλμωπίας
3.

Σύνδεσμος Δήμος Πέλλας

Δήμος Πέλλας
4.

Σύνδεσμος Βουλή των Ελλήνων

Βουλή των Ελλήνων

5.

Σύνδεσμος Εθνικό Τυπογραφείο

Εθνικό Τυπογραφείο

6.

Σύνδεσμος taxis

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

7.

 Σύνδεσμος Διαύγεια

Όλες οι αναρτημένες αποφάσεις του Δημοσίου στο Διαδίκτυο

8.

Σύνδεσμος Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

9.

Σύνδεσμος Νοσοκομείο Έδεσσας

Νοσοκομείο Έδεσσας

10.

Σύνδεσμος Νοσοκομείο Γιαννιτσών

Νοσοκομείο Γιαννιτσών

11.

Σύνδεσμος Α.Σ.Ε.Π.

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

12.

Σύνδεσμος Απογραφή Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου

Απογραφή Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου

13.

Σύνδεσμος Ο.Π.Α.Δ.

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου

14.

Σύνδεσμος Ε.Ο.Π.Π.Υ

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

15.

Σύνδεσμος Ι.Κ.Α

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

16.

Σύνδεσμος Ο.Γ.Α

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

17.

Σύνδεσμος Κ.Τ.Ε.Λ. Πέλλας

Κ.Τ.Ε.Λ. Πέλλας

 18.  Σύνδεσμος ΤΡΑΙΝΟΣΕ
  Δρομολόγια Τρένων