Βοήθεια στο Σπίτι


help at homeΗ πολιτεία, με σαφή αντίληψη των σύγχρονων δομών της οικογένειας και της κοινωνίας προκειμένου να εξασφαλίσει οργανωμένη και αποτελεσματική φροντίδα για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πολύπλοκες ανάγκες, καθώς επίσης να διευκολύνει ένα μεγάλο αριθμό συγγενών (ανδρών και γυναικών) που είχαν αναλάβει τη φροντίδα τους, να απεμπλακούν και να αναζητήσουν εργασία, προχώρησε στην εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ΠΕΠ Κρήτης 2000 - 2006 με ποσοστό Κοινοτικής Συμμετοχής από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που καλύπτει του 75 % Κρατικής Συμμετοχής, με τίτλο «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

 

 

Κύριος Σκοπός του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι :

 • Η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο και φυσικό τους περιβάλλον.
 • Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας
 • Η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Η εξασφάλιση αξιοπρέπειας και υγιούς διαβίωσης.
 • Η Βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες
 • Άτομα τρίτης ηλικίας & τέταρτης ηλικίας
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με άμεση προτεραιότητα σε αυτούς που :
 • Διαβούν μοναχικά
 • Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
 • Δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρου

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι δομές του Δήμου μας:

 

ΔΟΜΕΣ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΟΜΗ-1 : ΣΚΥΔΡΑ    
Όνομα Υπαλλήλου Ιδιότητα Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Χαχούδη Κωνσταντία Κοινωνική Λειτουργός 23813 51999
Κελεσίδου Παρασκευή Νοσηλεύτρια  
Κωνσταντινίδου Αναστασία Οικογενειακή Βοηθός  
Δημούλτση Ευφροσύνη Οικογενειακή Βοηθός  
ΔΟΜΗ-2 : ΛΙΠΟΧΩΡΙ    
Όνομα Υπαλλήλου Ιδιότητα Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Παυλίδου Ελένη Ψυχολόγος 23810 82889
Αναστασιάδου Ευφημία Νοσηλεύτρια  
Κουριανίδου Αναστασία Οικογενειακή Βοηθός  
ΔΟΜΗ-3 : ΠΕΤΡΙΑ    
Όνομα Υπαλλήλου Ιδιότητα Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Φαντίδου Σωτηρία Νοσηλεύτρια 23810 71857
Πετρίδου Μαρία Οικογενειακή Βοηθός  
ΔΟΜΗ-4 : ΚΑΛΗ    
Όνομα Υπαλλήλου Ιδιότητα Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Πένσιου Βασιλική Κοινωνιολόγος 23813 51710
Δασκαλίδου Σουλτάνα Νοσηλεύτρια  
Σαλλή Ελένη Οικογενειακή Βοηθός