Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 16-11-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 16/11/2018 και ώρα 14:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Ποότητα Ζωής 16-11-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Τακτική Πρόσκληση ΔΣ 16-11-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Ειδική Συνεδρίαση την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 16-11-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12-11-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 11:30π.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12-11-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Τρίτη 06 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 06-11-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα 12:30μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29-10-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 19/10/2018 και ώρα 12:00π.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19-10-2018
Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 10:31

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 19-10-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 19-10-2018
Σελίδα 1 από 32