Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου Σκύδρας σχετικά με των ορισμό των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Σκύδρας. Αντικατάσταση Δημάρχου
Απόφαση Δημάρχου Σκύδρας σχετικά με των ορισμό των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Σκύδρας. ΨΤΣΕΩ12-9ΟΧ.pdf
Απόφαση τις Δημάρχου Σκύδρας σχετικά με τις παραιτήσεις από τη θέση των  Αντιδημάρχων του Δήμου Σκύδρας για προσωπικούς λόγους. ΩΘ3ΩΩ12-ΠΧΨ1.pdf
Απόφαση Δημάρχου
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017 10:09

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2017

Απόφαση Δημάρχου
Δελτίο Τύπου-Αποφαση Δημαρχου
Σελίδα 1 από 2