Κ.Ε.Π.

KEP

Κ.Ε.Π. Δήμου Σκύδρας και Δημοτικής Ενότητας Μενηίδος

Απαραίτητη προϋπόθεση : Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

Οι πολίτες με μία τους επίσκεψη στο Κέντρο μπορούν να πληροφορούνται για οποιοδήποτε θέμα αφορά συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση , να υποβάλλουν αιτήματα, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν υποθέσεις τους που βρίσκονται υπό εμπλοκή σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες . Η πρότυπη λειτουργία του Κέντρου περιλαμβάνει το φιλικό περιβάλλον, την χρήση όλων των διαθέσιμων σύγχρονων τεχνολογιών , την διαθεσιμότητά του για τους πολίτες με ωράριο από 7 το πρωί έως 3 το βράδυ.

Οι πολίτες με μία τους επίσκεψη στο Κέντρο μπορούν να πληροφορούνται για οποιοδήποτε θέμα αφορά συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση , να υποβάλλουν αιτήματα, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν υποθέσεις τους που βρίσκονται υπό εμπλοκή σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες . Η πρότυπη λειτουργία του Κέντρου περιλαμβάνει το φιλικό περιβάλλον, την χρήση όλων των διαθέσιμων σύγχρονων τεχνολογιών , την διαθεσιμότητά του για τους πολίτες με ωράριο από 7 το πρωί έως 3 το βράδυ.

Υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Από το ΚΕΠ διεκπεραιώνονται άμεσα απλά αιτήματα των πολιτών , όπως:

 • Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής παρουσία του Πολίτη
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων που εκδίδονται από Ελληνικές Διοικητικές Αρχές
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Χορήγηση υπευθύνων δηλώσεων , εξουσιοδοτήσεων κ.λ.π.
 • Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί , Αιτήσεις για προσλήψεις από το ΑΣΕΠ.

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται απλή διαδικασία, όπως:

 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Πιστοποιητικό σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
 • Πιστοποιητικά από Πρωτοδικεία και εισαγγελίες όλης της Χώρας (Ποινικό Μητρώο, Περί μη τροποποίησης καταστατικού, Διαθήκες κ.λ.π.)

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί για σύνθετα ζητήματα που αφορούν σημαντικό αριθμό Δημόσιων Οργανισμών και Υπουργείων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ζητήματα κοινωνικής Πρόνοιας
 • Ζητήματα Μεταφορών κα Επικοινωνιών (Χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης και αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων , αλλαγή χρωμάτων ,κ.α.. )
 • Έκδοση ,ανανέωση και αντικατάσταση Διαβατηρίων
 • Έκδοση επαγγελματικών αδειών
 • Έκδοση πιστοποιητικών (Οικογενειακής κατάστασης .ληξιαρχικές πράξεις κ.α. )
 • Εγγραφή σε δημοτολόγια
 • Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων (ΙΚΑ ,ΤΕΒΕ ,ΟΓΑ ,ΝΑΤ , ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.)
 • Συντάξεις

Ακόμη, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ο πολίτης μπορεί να διεκπεραιώσει διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στα Υπουργεία:

 • Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Υγείας και Πρόνοιας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Οικονομικών,
 • Γεωργίας,
 • Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
 • Μεταφορών και Επικοινωνιών,
 • Ανάπτυξης,
 • Εξωτερικών,
 • Εθνικής Άμυνας.

Περισσότερες από 850 διοικητικές πράξεις και διαδικασίες έχουν κωδικοποιηθεί και συστηματοποιηθεί για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης πολιτών .

Πριν, λοιπόν, ξεκινήσετε τις διαδικασίες για όποια υπόθεση σας απασχολεί, απευθυνθείτε σε μας γιατί η φιλοσοφία των ΚΕΠ είναι:
'Διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες'

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σκύδρας θα τα βρείτε:

 

ΚΕΠ Δήμου Σκύδρας
Διεύθυνση Παύλου Μελά, ΤΚ 58500, Σκύδρα
Τηλέφωνα

23813 51901-4

   
Ώρες/ημέρες  Λειτουργίας

07:00 - 15:00

Δευτέρα εώς Παρασκευή

Φαξ: 23823 51050
e-mail:  --

 

ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Μενηίδος
Διεύθυνση Καλή, Πρώην Δήμου Μενηίδος, Τ.Κ 58500
Τηλέφωνα

23813 51740-1

   
Ώρες/ημέρες  Λειτουργίας

07:00 - 15:00

Δευτέρα εώς Παρασκευή

Φαξ: 23813 51708
e-mail:  --