Ενορίες

Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης Πέλλης & Αλμωπίας

Αρχιερατικός Επίτροπος Σκύδρας: Αρχιμ. Κορέστης Αντώνιος

 Α/Α Περιοχή Ενορία Τ.Κ Υπεύθυνος Τηλέφωνο
1 Σκύδρα Ἅγ. Στέφανος 58500 Κορέστης Ἀντώνιος 23810 81927
        Μπαλανίκας Γεώργιος 23810 82437
        Ροῦντος Ἀθανάσιος 23810 82713
        Κούτσης Δαβίδ  
        Καραγιάννης Χριστόδουλος 23810 88941
           
2 Ἄνυδρο Ἅγ. Νικόλαος 58500 Μπακάλης Γρηγόριος 23810 41148
           
3 Ἀρσένι Ἅγ. Ἰω. Θεολόγου 58500 Φασουλάκος Ἰωάννης 23810 71791
           
4 Ἄσπρο Κοιμ. Θεοτόκου 58500 Χατζηδημητρίου Νικόλαος  23810 61757
           
5 Δάφνη Ἅγ. Χαράλαμπος 58500 Φραγγουλίδης Σταῦρος 2381061993
        Ζυμάρης Φίλιππος  
           
 6 Καλή Τιμ. Σταυρός 58500 Πολίτης Κων/νος 23810 41746
           
 7 Καλλίπολη Ἅγ. Δημήτριος 58500 Παντελίδης Ἀντώνιος 23810 94485
           
 8 Καλύβια Ἅγ. Μηνᾶς 58500 Καλλιανίδης Κων/νος  
           
 9 Κρανέα Ἅγ. Γεώργιος 58400 Κιαουρτζῆς Θεοδώρητος 23840 41472
           
 10 Λιποχῶρι Τρεῖς Ἅγιοι 58500 Σαββίδης Χρῆστος 23810 82632
           
 11 Λουτροχῶρι Ἅγ. Πάντες 58500 Παυλίδης Ἰωάννης 23810 71406
           
 12 Μάνδαλο Ἅγ. Γεώργιος 58500 Μαυρομάτης Λάζαρος 23810 97406
           
 13 Μαυροβούνι Ἀπ. Πέτρου & Παύλ. 58500 Τσιρανίδης Γεώργ. 23810 83253
           
 14 Νέα Ζωή Κοίμ. Θεοτόκου 58500 Τσακουρίδης Ἰωάν. 23810 88764
           
 15 Πετραία Ἅγ. Γεώργιος 58500 Ἀσλανίδης Ἀνδρέας 23810 71409
           
 16 Πλεύρωμα Κοίμ. Θεοτόκου 58500  Κυριακίδης Εὐστάθιος 23810 71683
           
 17 Προφ. Ἠλίας Προφ. Ἠλίας 58500 Τσαβδαρίδης Δημ. 23810 41723
           
 18 Ριζό Μεταμορφώσεως 58500 Βασιλειάδης Ἰωαν. 23810 81099
           
 19 Σανδάλιον Ἀπ. Πέτρου & Παύλ. 58500 Κουτσοράκης Παντ. 23810 94354
           
 20 Σεβαστειανά Ἅγ. Νικόλαος 58500 Σιαμήτρας Διονύσιος  --