Προκηρύξεις Προσωπικού

Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2018 του Δήμου Σκύδρας -ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ