Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων Παρελθόντων Ετών

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 07:46

Αποφάσεις Ποιότητας Ζωής 2015

Στο παρόν άρθρο μπορείτε να βρέιτε στο επισυναπτόμενο σε συμπιεσμένο αρχείο όλες τις Αποφάσεις Ποιότητας Ζωής του 2015  
Απόφαση Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015  ΕΓΚΡΙΣΗ_Α__ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ_ΕΚΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 46/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 149-2015_Ω7ΡΣΩ12-Κ0Ζ.pdf
116ΑΠ-2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΖ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
113-2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 40-2015 ΑΕΠΖ ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
115 ΑΠ_Πρακτικό 17_ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 39/2015 ΠΕΡΙ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 145/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 33/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΖ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014». DS_145_2015.pdf
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5ΗΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 33/2015Απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Θέμα "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΖ ΕΤΟΥΣ 2014" EPZ_33_215.pdf
272 ΑΠ_Πρακτικό 19_Έγκριση λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
Σελίδα 1 από 26